El Centre de Fisioteràpia i Osteopatia Montse Sansa va obrir les portes l’abril de 2007, amb l’objectiu de posar en marxa un concepte de Fisioteràpia individualitzada, atenent les necessitats personals dels pacients que hi acudeixen.

Des de l’inici hem intentat donar un enfocament global a la patologia dels nostres usuaris, i és per això que ens hem envoltat de col·laboradors especialitzats en diferents branques de la salut: fisioteràpia, osteopatia, acupuntura, gimnàsia de correcció postural, pilates, i un etcètera d’especialitats que podeu consultar amb més detall en aquesta pàgina web.

Creiem que perquè un tractament assoleixi l’objectiu proposat, és bàsic fer una bona anamnesi (entrevista) i una exploració minuciosa del pacient, per la qual cosa pensem que el temps per dedicar a aquest primera visita és fonamental. Si fem un bon diagnòstic podrem enfocar el tractament de manera més adequada.

Per damunt de tot, tenim clar que no tractem malalties sinó malalts, per tant, no perdem mai de vista que el protagonista és el pacient, i que la comunicació amb ell i la seva implicació activa en el tractament són peces clau per assolir-ne l’èxit.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Anuncis